1 2

دوره آموزش مقدماتی برنامه نویسی پایتون

16 پارت 6 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۱۶

تک پارت 0.14 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۱۵

تک پارت 0.16 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۱۴

تک پارت 0.27 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۱۳

تک پارت 0.16 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۱۲

تک پارت 0 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۱۱

تک پارت 0 ساعت رایگان مشاهده توضیحات
1 2
دریافت رایگان از طریق ایمیل

دوره آموزش کامل و جامع زبان برنامه نویسی طراحی وب سایت