1 2 3

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۸

تک پارت 0.32 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۶

تک پارت 0.19 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۵

تک پارت 0.20 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۴

تک پارت 0.21 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۳

تک پارت 0.24 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت ۲

تک پارت 0.30 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون قسمت اول

تک پارت 0.24 ساعت رایگان مشاهده توضیحات

آموزش برنامه نویسی به زبان پایتون مقدمه

تک پارت 0.24 ساعت رایگان مشاهده توضیحات
1 2 3
دریافت رایگان از طریق ایمیل

دوره آموزش کامل و جامع زبان برنامه نویسی طراحی وب سایت